Cena Pacova ve vícebojích

Atletika Pacov

Týden po Ceně Pacova v disku a BANES mítinku s memoriály náš oddíl pořádal další velký závod. 47.ročník Ceny Pacova ve vícebojích. Počasí nám tentokrát přálo a závody proběhly po organizační stránce velmi dobře. Poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím, že Pacovské atletice obětovali další víkend a přišli zajistit tento tradiční vícebojařský závod.

  Velkým lákadlem byl již předem přihlášený Adam Sebastian Helcelet a dva juniorští desetibojaři ze Saudské Arábie. Helcelet absolvoval pouze první den desetiboje, ale jeho výkony 11,01-7,31-15,40-200-51,15 měly kvalitu. Během dvou dnů byly k vidění kvalitní výkony. Dva časy na 100 metrů pod 11 sekund, dva sedmimetroví skoky do dálky, dva dvoumetrové skoky do výšky, čtyřmetrové pokusy tyčkařů, atd.

  Kvalitní desetiboj předvedli junioři, vítěz Adam Havlíček překonal rekord mítinku, druhý Michal Jára testoval formu před světovým juniorským šampionátem.

   47.ročník Ceny Pacova ve vícebojích absolvovalo 41 vícebojařů ze 23 atletických oddílů. Jednalo se o vydařený ročník, škoda jen, že zde startovala jen hrstka domácích závodníků.

Výsledky závodu