Pacovský atletický pohár 2022

Atletika Pacov

Ve středu 8.června skončil třetím závodem 15.ročník Pacovského atletického poháru. Do závodu, který byl určen pro čtyři kategorie nejmladších hochů a dívek se zapojovali startující nejenom z pacovských škol, ale též z Košetic a pelhřimovského atletického oddílu. Děti postupně závodily v běžeckých, skokanských a vrhačských disciplinách. Vítězové disciplin vždy obdrželi medaile a při závěrečném třetím závodě nejlepší v součtu bodů ze všech disciplin pak poháry. Na startu jednotlivých závodů bylo vždy minimálně pět desítek mladých atletů a vydatná podpora rodičů.

Odměnou nám pořadatelům byla spokojenost všech účastníků, šťastné tváře vítězů. Organizačně tuto akci zajišťoval náš atletický oddíl za finanční podpory Města Pacov, jemuž patří náš dík.

Celkové konečné výsledky