Atletika pro děti

Atletika Pacov

Náš oddíl je zapojen v projektech ATLETIKA PRO DĚTI a ATLETIKA PRO CELOU RODINU.

ATLETIKA PRO DĚTI 

Milí rodiče,

prima partu kamarádů pro vaše potomky, přátelské trenéry a sportovní aktivitu, která zohledňuje specifika dětského sportování – to všechno najdete v atletické přípravce. Jejím cílem není prioritně vychovat budoucí profesionální atlety. Jde o službu pro vás, kteří chcete, aby se vaše děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či se mu mohly věnovat pouze rekreačně.

Do atletické přípravky jsou přijímány všechny děti, které projeví zájem. Chcete-li své dítě na atletiku přihlásit, kontaktujte:

  • děti od 4 do 6ti let – Mgr. Šárka Vitovská: tel. 720 400 076
  • děti od 6ti do 11ti let – Pavel Zajíc: tel.731 189 985

Sportujeme 1 až 2x týdně. Pro tyto děti pořádáme několik oddílových závodů.

atletika pro děti

ATLETIKA PRO CELOU RODINU

Rodina může totiž sehrát významnou úlohu při utváření vztahu dětí k pohybovým aktivitám v rámci volnočasových aktivit. Rodinní příslušníci, zejména rodiče, ale i prarodiče, mají tak možnost utvářet a formovat pohybové základy svého potomka. Mezi pohybový základ lze zařadit chůzi, běh, skok a hod.

CÍLEM projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí, ale i u Vás, rodičů. Správným a pravidelným pohybem totiž můžeme příznivě působit na kvalitu našeho života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit i více času- a to aktivně, sportem

Zapojte se i Vy! – Mgr. Šárka Vitovská: tel.720 400 076.