Historie oddílu

Atletika Pacov

Kompletní historie oddílu (.pdf)

Rok 1954 až 1969

V roce 1954 dochází k ustavení řádného atletického oddílu při DSO Slavoj Pacov, díky skupině atletů, kteří tento sport provozovali již dříve v jiných klubech.. Týdeník Jiskra z 20.8.1954 otiskl zprávu z atletických závodů v rámci oslav setkání mládeže okresů Kamenice nad Lipou – Pacov – Pelhřimov. Jak je uvedeno, přítomných 250 diváků bylo s výkony atletů spokojeno. Byla to první větší akce, kterou uspořádalo 14 členů oddílu – šest mužů a osm dorostenců. Začátky\ nebyly lehké, Oddíl neměl nářadí a po delší námaze byly objeveny staré stojany pro skok vysoký, rozbitý disk, popraskaná bambusová tyč, čtyři koule různé váhy a tři páry startovních bloků. Pomohl Okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport zapůjčením určité části nářadí. Závod Strojíren potravinářského průmyslu poskytl finanční prostředky na zakoupení a odvoz písku do doskočiště a umožnil členům oddílu svépomocné zhotovení atletického vybavení. Oddíl nalezl podporu i u výboru tělovýchovné jednoty Slavoj. Díky jejich pomoci a podpoře se členové oddílu přesvědčili, že lze provádět lehkou atletiky i tam, kde není k dispozici atletický stadion. Našla se i řada pochybovačů, kteří nebrali činnost oddílu vážně. Považovali jej za přechodné nadšení několika jednotlivců, které stejně brzy odpadne.

Foto z roku 1956 dokumentuje značný zájem pacovských diváků o atletiku. Diváky obklopený výškařský sektor.

V roce 1957 je poprvé položen základ Ceny města Pacova v hodu diskem, jehož prvním vítězem se stal Jiří Žemba ze Spartaku Velké Meziříčí výkonem 40,68 m. V rámcových závo-dech startují závodníci Spartaku Praha Stalingrad. Oddíl poprvé přihlašuje družstva mužů a dorostenců do krajských soutěží.

Start sprinterů na pacovském hřišti

V roce 1960 dochází k novému územnímu uspořádání našeho státu. Pacov se stal součástí okresu Pelhřimov,  který je začleněn do Jihočeského kraje. V krajském přeboru družstvo mužů celou soutěž absolvuje bez porážky a získává pro oddíl první titul přeborníka kraje v soutěži družstev dospělých.

V roce 1963 družstvo mužů opět v této soutěži vítězí a startuje v kvalifikaci o II.ligu. Ta se konala na známém stadionu v Houštce a soupeřem pacovských mužů byl Slavoj Stará Boleslav. V utkání neměl proti silnému soupeři Pacov naději na úspěch.

Družstvo mužů, přeborník Jihočeského kraje pro rok 1960

V roce 1964 oddíl přihlašuje do řádné soutěže poprvé družstvo žen. Osm děvčat prokazuje statečná srdce a v přeboru Jihočeského kraje obsazuje třetí místo.
První start závodníka oddílu na halových závodech se uskutečnil v roce 1966. Tyčkař Bohumil Svoboda se zúčastňuje v česko-budějovické tělocvičně závodů, kde startují i někteří závodníci z Prahy. V tomto roce oddíl pořádá úspěšný zájezd na Mistrovství Evropy v lehké atletice do Budapešti. Zájezd prospěl jak k získání zkušeností, tak i ke zlepšení vztahu členů a oddílu.
První mezinárodním sportovním utkání se zahraničním soupeřem Unionem Freistadt z Horního Rakouska se koná v Pacově v červnu 1968. Přihlíží mu 250 diváků a končí vítězstvím domácích v poměru 60:42 bodům u mužů a 45:44 bodům u žen. Odveta se koná v září na stadionu Unionu Freistadt, kde pacovští muži opět vítězí 54:45 bodům, ženy však prohrávají 30:44 bodům. Zájezd do Rakouska si účastníci hradili sami, byl pěknou odměnou za vykonanou práci v atletickém hnutí v Pacově. S autobusem TJ Slavoj se podívali i do vzdálených Alp a za pěkného počasí vyjeli až do výšky 2670 metrů na Edelweispintze.

Účastníci zájezdu na Mistrovství Evropy do Budapešti 1966

Rok 1970 až 1975

Vzhledem k dobré tradici pacovských běžců je správně rozhodnuto v roce 1970 při příležitosti 100 let od založení hasičsko-tělovýchovné jednoty Sokol Pacov, zahájit dalších 100 let tělovýchovy přespolním během. Závodu byla věnována velká péče, první ročník závodu „O pohár století“ však nezačal příliš úspěšně a musel se teprve probojovat do podvědomí atletické veřejnosti.

Rok 1971 je počátkem úspěšného období našeho oddílu. Pod vedením Blahomila Zajíce opět začíná pracovat výbor oddílu a je sestaven plán činnosti,. Zvyšuje se členská základna, je zavedena opět řádná evidence výkonů, rekordů oddílu a dlouhodobých tabulek. Pro družstvo mužů je pravidelně vydávány oběžníky, pomocí jichž jsou závodníci informováni o výsledcích a činnosti oddílu. Oddíl pořádá pravidelné atletické středy, oddílové přebory na dráze a ve vícebojích. Velká péče je věnována zařízení na hřišti. Je vybudována vrhačská klec, doskočiště pro skok daleký, oprava střechy dřevěných kabin. Práce oddílu je poprvé v historii shrnuta v oddílové Ročence 1971.

V roce 1972 daly výsledky závodníků oddílu ve vícebojích podnět pro vznik Ceny Strojobalu v desetiboji družstev mužů. Závod je vypsán pro jihočeské závodníky a umožnil jim rozšířit startovní příležitost v této velmi těžké atletické disciplině. O první ročník, je značný zájem. Vítězí družstvo RH Č.Budějovice před družstvem Slavoje Pacov a Jiskrou Bechyně. V závodě jednotlivců vítězí tehdy jeden z nejlepších desetibojařů republiky Pavel Veleba z RH Č.Budějovice výkonem 6631 bodů. Je obnovena Cena města Pacova v hodu diskem, jejíž 5.ročník vyhrává československý reprezentant Jaroslav Vidrna v novém rekordu Ceny 54,86 metru.

Družstvo mužů počtvrté v historii vítězí v přeboru kraje. Titul přeborníka znamená start v kvalifikaci o postup do divize. Mezi nemá šanci na úspěch a končí na posledním místě
Na závěr roku 1972 vypisuje oddíl neobvyklý závod 1.ročník Štěpánského hodu břemenem 14 kg, ve kterém vítězí Stanislav Pluhař z pražské Dukly výkonem 28,48 metru.

Jaroslav Vidrna, vítěz obnovené Ceny Pacova v hodu diskem, 1972

Výbor oddílu pokračuje v trendu započatém v předchozích létech a jeho práce přináší první výsledky.. Pro informaci svého členstva, bývalých závodníků a ostatních přátel pacovské atletiky začíná oddíl v tomto roce vydávat časopis Pacovský atlet, který je v tomto prvním ročníku rozesílán na 120 adres. Pro větší motivaci závodníků je vypsán 1.ročník soutěže O nejlepšího atleta oddílu – Grand Prix 1973, jejímž vítězem se po zásluze stává mladší dorostenec Vlastimil Mařinec. Již v počátcích založení oddílu byla vzpomínána pomoc Strojíren potravinářského průmyslu Pacov. Pomoc pokračovala v dalších létech a vyvrcholila uzavřením patronátní smlouvy mezi oddílem a vedením nyní již závodu Strojobal Pacov. Touto smlouvou se závod Strojobal zavazuje k poskytnutí finanční a materiálové pomoci a členové oddílu se zavazují, že ve svých soutěžích budou vystupovat s názvem Slavoj Strojobal Pacov. Dobré práce oddílu si všímá nejenom krajský tisk, který přináší zprávy ze života oddílu, ale také Československá televize, která přijíždí udělat záběry na Cenu města Pacova v hodu diskem.

V roce 1974 dostává 7.ročník Ceny města Pacova mladšího sourozence v podobě 1.ročníku Ceny Strojobalu Pacov v hodu kladivem. Oddíl pružně reaguje na letitý problém atletiky, malou závodní příležitost pro kladivářskou špičku a právo startu před diváky. Patronát nad tímto závodem převzal závod Strojobal a československá elita svedla hned v prvním ročníku zajímavý souboj o prvenství. Z vítězství se radoval Herbert Schenker z TJ Vítkovice výkonem 64,50 metru.

V roce 1975 družstvo mužů dosahuje zatím svého největšího úspěchu, když po vítězství v krajském přeboru startuje v kvalifikaci o II.národní ligu. V kvalifikaci konané na tartanu stadionu E.Rošického v Praze obsazují muži konečné 3.místo, což znamená postup do II.národní ligy a premiérovou možnost startu družstva mužů v jiné než krajské soutěži.

V tomto roce již tradiční Štěpánský hod břemenem dostává úpravu, která vyhovuje mezinárodním předpisům. Hází se poprvé břemenem 16 kg a vítěz Stanislav Pluhař z Dukly Praha ustavuje základní rekord 19,62 metru.

Družstvo mužů po úspěšné kvalifikaci o II.národní ligu, Praha 1975
Plakát – vývěska na pacovském náměstí
Vítězové závodu

Rok 1976 až 1989

Družstvo mužů úspěšně bojuje ve II.národní lize, hod břemenem získává v roce 1976 zajímavý doplněk, závod v hodu gumovou holinkou č.43. Námětem byl článek v časopise Stadion, který popisoval závod finských siláků v této neobvyklé disciplině. Vítězem 1.ročníku se stává vítěz hodu břemenem Stanislav Pluhař.

V následujícím období oddíl pokračuje v úspěších předchozích let. Početná skupina mladých závodníků startuje na republikových šampionátech. Největšího úspěchu v roce 1977 však dosahuje mladší žák Miroslav Tureček vítězstvím v celostátním finále Poháru rozhlasu v Jablonci. V tomto roce poprvé v historii startuje zástupce oddílu Josef Souček na MS veteránů v Götteborgu, kde v běhu na 1500 metrů končí na pěkném šestém místě.

Rok 1978 byl po sportovní stránce dosud nejúspěšnějším v celé zatím 25tileté historii oddílu. Vhodnými přestupy a hostováním se daří odstranit slabiny družstva mužů a to vítězí ve II.národní lize. Vítězstvím si zajišťuje právo startu v nově utvořené národní lize. O historicky první zlatou medaili z mistrovství ČSSR a ČSR se zasloužil mladší dorostenec Pavel Kos, který vítězí na mistrovství ČSR 15tiletých v závodě na 200 metrů a svůj úspěch potvrzuje ještě stříbrnou medailí ve sprintu na 100 metrů.

V létech 1979 až 1983 družstvo mužů úspěšně startuje v druhé nejvyšší soutěži národní lize. V těchto létech pravidelně vozí mladí závodníci oddílu medaile z republikových akcí. Zásluhu na tom mají výškař Miroslav Tureček, vrhač Marcel Čížek, běžec Dalibor Lhota, oštěpař Radek Starý a již zmíněný sprintér Pavel Kos. Mladší dorostenec Pavel Kos překonává dva halové rekordy ČSR na 50 a 60 metrů a na 50 m i rekord ČSSR.

V dalších létech 1984 až 1989 se mladí závodníci dále prosazují v rámci republikových mistrovstvích a Milan Dítě reprezentuje republiku na závodech atletických nadějí socialistických zemí Družba. Velkým talentem je i Ota Lebeda, medaile vozí i další Antonín Brothánek, Pavel Vaněk později Vít Vondráček. Mladí překonávají i rekordy ČSR ve sprintérském trojboji žáků Ota Lebeda a v hodu kladivem žáků Pavel Vaněk.

Po dvacetileté přestávce oddíl opět navazuje mezinárodní styk. Na podzim 1988 cestuje výprava oddílu s výpravou VS Tábor do polského Opole. Zájezd zorganizovaný během krátké doby se vydařil a účastníci zájezdu dobře reprezentovali oddíl. Opolský mítink měl totiž velkou publicitu v polském tisku a přítomna byla i polská televize.

Následující rok v září atleti polského Opole přijíždí do Pacova. Ve stadionu ve Vlašimi pořádáme na jejich počest přátelský mítink, Poláci startují i na pacovské Ceně v disku, kouli a kladivu. Návštěva vrcholí společenským večerem na turistické základně.

Výprava pacovských závodníků v Opole – 1988

Rok 1990 až 1995

V roce 1992 má oddíl v ligových bojích celkem tři družstva a stejný nebo vyšší počet má v Čechách a na Moravě pouze sedm dalších oddílů. Posílené družstvo mužů v I.národní lize obsazuje 5.místo, ženy ve své ligové premiéře končí na 3.místě. Druhé družstvo mužů ve II.národní lize obsazuje až poslední 7.místo, znamenající sestup do kraje. V soutěži nehrálo rozhodně podřadnou roli a rozhodně mělo na lepší výsledek. Z mládežnických družstev junioři získávají titul krajských přeborníků.

Rok 1993 je zatímním vrcholem, kterého oddíl v soutěžích družstev dosáhl. Díky reorganizaci struktury soutěží první družstvo mužů startuje v nejvyšší republikové soutěži I.lize. V souboji s družstvy Dukly Praha (účastníka PMEZ), Slavie Praha, USK Praha a dalších obsazuje ve skupině 6.místo, což znamená, že pacovští muži jsou mezi dvacítkou nejlepších československých družstev. Ženy končí ve II.lize na 4.místě a B družstvo mužů se stává vítězem krajského přeboru.

Úspěšně si v tomto období vedou i mladí závodníci na mistrovstvích ČR a ČSFR. Stříbrnou medaile z ČSFR přiváží v roce 1990 juniorský oštěpař Tomáš Mráček, který reprezentuje republiku na mezistátním utkání v Budapešti a vytváří český rekord. Medaile získávají na mistrovstvích ČR Hana Rešlová, Tomáš Mráček, Petr Vespalec a Jaroslava Holendová.

Úspěchy zaznamenává na vrcholných veteránských závodech Vlastimil Koča. Zlato z evropského šampionátu v Athénách 1994 doplňuje stříbrnou a bronzovou medailí další rok na Mistrovství světa v americkém Buffalu.

Utkání s atlety UMDASCH Amstetten v Pacově 1993

Na závěr závodní sezóny v roce 1992 oddíl podniká zájezd do Rakouska, kde na tartanové dráze překrásného stadionu v Amstettenu se přátelsky utkávají muži a ženy s domácími atlety UMDASCH Amstetten. Domácí vítězí 134 ku 106 bodům hlavně díky skutečnosti, že družstvo žen nestartuje v nejsilnější sestavě. Účastníci si zájezd hradí převážně sami a v paměti jim ještě dlouho zůstávají chvíle přátelských posezení nebo autobusový výlet na Nedělní horu.

Následující rok amstettenští přijíždí do Pacova. Na hřišti je uspořádáno přátelské utkání ve kterém vítězí rakouští hosté 106 ku 127 bodům (ženy 53 ku 52, muži 53 ku 75 bodům). Víkendový pobyt rakouských atletů je spojen se společenským programem.

V roce 1995 je zřízeno při oddílu Centrum talentované mládeže jako jedno ze třiceti v republice. V centru je zařazeno 15 mladých atletů a atletek a je řízeno smluvním trenérem Standou Zelenkou.

Štěpánské hody v roce 1994 přijíždí natáčet televize NOVA. Ty další v roce 1995 jsou poslední akcí oddílu na stávajícím hřišti TJ Slavoj. V průběhu roku je z iniciativy oddílu kopané uveden v život projekt fotbalového svazu „Zelená tráva“ a z rozhodnutí městského zastupitelstva jsou na konci roku zahájeny přípravné práce k vybudování travnatého fotbalového hřiště v Pacově.

Rok 1996 až 2000

V průběhu roku 1996 začínají zemní práce na výstavbě nového atletického stadionu v Nádražní ulici. Výstavbu však brzdí nedostatek škváry a tak firma Sibera systém ze Staré Boleslavi dokončuje běžeckou škvárovou dráhu až v říjnu roku 1997. Stadion má parametry : běžecký ovál 333,33 metrů, na oválu čtyři hráhy a šest drah v rovince. O prázdninách následujícího roku je položen uvnitř běžeckého oválu hlinitopísčitý povrch. Oficielně je provoz stadionu slavnostně otevřen při 4.kole II.ligy mužů 29.srpna 1998. V dalších létech pokračuje postupná výstavba hlavně jeho zázemí.

V těchto létech se oddíl ocitá bez sportoviště a tak výstavba stadionu pro oddíl prioritní. Oddíl organizuje brigádnické akce, jelikož výstavba stadionu je zajišťována dle finančních možností pacovského městského úřadu. Do roku 1998 je členy oddílu odpracováno 2200 hodin při zemních pracích a budování rozvodů kanalizace a vody, elektrické energie, výstavbě domu se sociálním zařízením, na oplocení, při výstavbě atletických sektorů (vrhačské klece, doskočišť, vrhačských kruhů). Zástupci oddílu absolvují celou řadu jednání na městském úřadě a podílejí se na zhotovení projektové dokumentace a mnoha dalších pracech.

V soutěžích jednotlivců získává oddíl v roce 1998 první titul mistra republiky v kategorii dospělých. Na šampionátu mužů a žen na dráze, který se konal v Jablonci vítězí Ondra Moravec v běhu na 1500 metrů. Ten doplňuje stříbrnou a bronzovou medailí v roce 1999 a 2000. V halové sezóně 1998 kraluje na žákovském mistrovství Markéta Doležalová. Ziskem dvou zlatých medailí (60 a 150 metrů) se stává nejúspěšnější účastnicí tohoto šampionátu a prosazuje se i na mistrovství dorostu. O další úspěch na žákovských mistrovstvích republiky se v roce 2000 postaral Pavel Picka ziskem tří titulů v přespolním běhu, v bězích na 1500 a 1500 metrů překážek. Svou sbírku doplnil ještě o dvě stříbrné medaile.

Po čtyřleté přestávce oddíl pořádá tradiční Pacovské ceny. Hned první ceny na novém stadionu v roce 1999 ozdobil český rekord. Kladivář Vladimír Maška dosahuje výkonu 81,28 m a jeho kvalitu dokumentuje skutečnost, že ve světě toho roku bylo k vidění jenom osm hodů delších. Za rok se na Pacovské ceny 2000 sjíždí skvělá konkurence a je k vidění celá řada špičkových výkonů v podání olympioniků Šebrleho, Sedláčka, Malátové nebo bývalé světové rekordmanky Šilhavé a mnoha dalších.

První závody na novém stadionu U sv.Anny – II.liga mužů a žen 29.8.1998

Rok 2001 až 2005

Oddíl zahajuje činnost v nově vzniklém kraji Vysočina. Do čela krajského svazu je zvolen zástupce oddílu Stanislav Zelenka.

Po pětileté přestávce má oddíl zastoupení v ligových soutěžích družstvem mužů i žen. Obě družstva se ve II.lize pohybují spíše ve středu tabulky. Úspěšně si vedou družstva mládeže. V roce 2002 družstva dorostenců a dorostenek úspěšně bojují v semifinále Mistrovství ČR a družstvo star-ších žáků po vítězství v přeboru kraje úspěšně postupuje až do třineckého finále Mistrovství Moravy a Slezska. Na jejich úspěch navazují v roce 2003 mladší žáci, kteří jako přeborníci kraje startují ve finále Mistrovství Moravy a Slezska v Olomouci. Zde obsazují výborné páté místo v poli devíti družstev z oddílů se sportovními třídami.

Pacovští závodníci se prosazují i soutěžích jednotlivců. Dorostenec Pavel Picka získává na halovém Mistrovství ČR 2002 zlatou medaili v běhu na 800 metrů, zlato z víceboje dorostenců 2005 Martin Hložek, dálkařka Petra Štěpánková bronzové medaile ze šampionátu dorostu a juniorů (2003 a 2004). Ta je nominována do reprezentačních výběrů staršího žactva (2001) a dorostu (2003). Velkého úspěchu dosahuje Ludvík Toman na Mistrovství Evropy a světa veteránů. Získává titul Mistra Evropy (400 m překážek – 2002), druhé a třetí místo na světovém šampionátu (2005) na 100 a 400 m překážek. Na olympiádu mládeže ČR v Litomyšli roku 2003 má pěkné vzpomínky mladší žák Martin Hložek, který se ziskem tří stříbrných medailí se stal jejím nejúspěšnějším účastníkem. Medaile vybojoval v závodech na 60 metrů, v dálce a hodu míčkem.

V závěru roku 2005 na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla schválena částka 15 milionů korun na „Rekonstrukci stávajícího škvárového atletického stadionu na víceúčelový stadion s umělým povrchem“. Tomuto rozhodnutí předcházela iniciativa čelních představitelů města, které zpracovalo oficielní žádost na ministerstvo financí..

Rok 2006 až 2010

V průběhu roku 2006 členové výboru absolvovali celou řadu jednání, která směřovala k rekonstrukci stávajícího stadionu. Na konci července je zahájena rekonstrukce firmou Sport technik bohemia v částce 17 milionů korun. Stávající škvárový povrch s 333 metrovým běžeckým oválem byl nahrazen umělým povrchem POLYTAN a 400 metrovou běžeckou šestiproudou dráhou. V dubnu 2007 byl proveden vrchní nástřik umělého povrchu a jeho značení. Stadion byl již v květnu připraven na pořádání atletických závodů První velkou akcí pořádanou na nově rekonstruovaném stadionu bylo 3.kolo krajského přeboru družstev žactva 10.června.

V měsíci září 2008 byla na stadionu zahájena II.etapa výstavby – celková rekonstrukce vnitřní plochy a její zatravnění, které bylo dokončena v první polovině roku 2009. Mimo této rozsáhlé akce, která částečně omezila naši činnost, došlo na našem sportovišti v průběhu roku 2008 k dalším vylepšením. Koncem roku bylo v prostoru pod svahem za cílovým obloukem zahájeno budování vrhačského hřiště. Po dokončení v jarních měsících roku 2009 zde vznikl zcela regulérní kladivářský sektor pro hody přes 80 m s novou vrhačskou klecí a místo tréninku pro kladiváře a diskaře. Do změn na našem stadionu se aktivně zapojili členové našeho oddílu a byla zde odpracována celá řada brigádnických hodin. Jednalo se například o likvidaci staré vrhačské klece z doby, kdy náš stadion měl pouze 333 metrovou běžeckou dráhu, dále o dokončovací zemní práce při budování vnitřní plochy stadionu.

Družstva mužů a žen startují ve II.lize a muži v roce 2010 v této soutěži vítězí. V mistrovských soutěžích jednotlivců se na medailová místa prosadil na halovém vícebojařském šampionátu dorostenec Martin Hložek, který vybojoval stříbrnou medaili, Ludvík Toman přivezl bronzovou medaili z Mistrovství světa veteránů, které se konalo v Itálii. Tu vybojoval v běhu na 400 m překážek.

Rok 2011 až 2015

Finanční stabilitu a záruku dalšího rozvoje získal oddíl uzavřením smlouvy s firmou BANES Soběslav s.r.o., která do oddílu vstoupila v roce 2011 jako hlavní sponzor. Zásluhou vstupu tohoto sponzora se výrazně pozvedla kvalita našeho nejstaršího závodu. Pacovské ceny změnily název na Cenu města Pacova v hodu diskem a BANES mítink s memoriály. Nově se uskutečnil 1.ročník Ceny BANES Soběslav ve skoku dalekém a tradiční závody v běhu na 400 metrů a hodu kladivem mužů se staly memoriály Stanislava Zelenky a Blahomila Zajíce. Mítink má vysokou sportovní kvalitu, startují zde špičkový závodníci nejenom z naší republiky, ale i ze zahraničí.

Od 1.září 2012 bylo Českým atletickým svazem z Rozhodnutím KAS Vysočina bylo při oddíle zřízeno Sportovní středisko atletiky – doplňkové pracoviště.. Středisko zahrnuje mladé atlety ve věku 6 až 15 let. Smluvním trenérem střediska se stal Radek Vitovský. Pro naše závodníky jsou každoročně pořádána soustředění. Tréninkové dávky absolvují v Nové Včelnici, v Čáslavi a na Modravě.

Družstva oddílu mužů a žen startují ve II.lize. Muži se pohybují na špici soutěže. V roce 2011 a 2014 končí soutěž na prvním místě, v roce 2012 startují bez úspěchu v baráži o I.ligu. Ženy svá umístění každým rokem posouvají výše až k druhému místu v roce 2015.

V soutěžích jednotlivců se na medailových postech na republikovém mistrovství prosazuje diskař Pavel Jakl. Na žákovském,šampionátu bere stříbro v roce 2013 a titul Mistra ČR v kategorii dorostu v roce 2015. Dvě bronzové medaile vybojoval Jiří Burda na Mistrovství světa veteránů v roce 2013.

V roce 2011 došlo Investicí v částce 800 tisíc korun byla vybudována zděná posilovna s moderním vybavením, na které v částce bezmála 60 tisíc korun přispěl oddíl. Posilovna byla vybudována v rámci podpory Evropské unie Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. V říjnu 2015 byla zahájena výstavba nového sociálního zařízení a šaten na stadionu v částce přesahující 4 miliony Kč, která zkvalitní zázemí při závodech a tréninku. Naši členové se podíleli na I.etapě výstavby, která představovala likvidaci a odvoz materiálu stávajícího dřevěného domu.

Likvidace stávajícího dřevěného domu
hrubá stavba soc.zařízení a šaten prosinec 2015

Rok 2016 až 2019

Rok 2017 bude trvale zapsán do historie oddílu díky úspěchu družstev mužů a žen ve II.lize, kdy obě naše družstva obsadila první příčky. Jedná se o největší úspěch v historii naše oddílu. Následná baráž o I.ligu tento úspěch ještě podtrhla. Poprvé v historii našeho oddílu obě naše družstva dospělých startují ve druhé nejvyšší soutěži a vystoupení to nejsou vůbec špatná. Poprvé se na našem stadionu konala kolo I.ligy a následně jako sedmý tým A skupiny I.ligy mužů pořádáme baráž o I.ligu. Ženy končí na šestém místě zaručujícím start v této soutěži i pro další rok.

V sezóně 2019 ženy dosahují na nejlepší výsledek v naší historii svým pátým místem. Mužům se soutěž nedaří udržet a to i přes kvalitní posílení oproti minulému roku. Chybí i někdy potřebné štěstí, někdy zasáhla absence.

V soutěžích jednotlivců medaile z juniorského mistrovství ČR vozí diskař Pavel Jakl (stříbro 2016 a 2017) a stejný kov dorostenec Krištof Duchan (2017 hala 800 m). Medaile z veteránských šampionátu Jiří Burda (stříbro z MS 2017) a Zdeněk Pech a Ludvík Toman (bronz z ME 2017).

V jarních měsících 2016 byla dokončena stavba patrové budovy se šatnami, sociálním zařízením a klubovnou.

Činnost oddílu si vyžaduje stále vyšší finanční náklady. K pokrytí těchto výdajů slouží oddílu příjmy z členských příspěvků, z pronájmu stadionu a ze startovného. Dalšími příjmy jsou úhrady za pořádání mistrovských závodů a příspěvky z krajského a Českého atletického svazu. Město Pacov, které příkladně podporuje sport do pokladny oddílu přispívá z prostředků dotačního programu na akce oddílu a mládež. Činnost sportovního střediska finančně zajišťuje Český atletický svaz. Neodmyslitelnou položkou v příjmové části jsou sponzoři. Firma BANES Soběslav, náš generální sponzor, nejenom že přispívá na činnost oddílu, ale též značnou částkou podporuje náš největší závod Cenu města Pacova v disku a BANES mítink s memoriály. Ne nevýznamnými částkami na základě smluv o zajištění reklamy přispívají firmy NERKON s.r.o. Brno a J.Hradecký spol. s r.o. Pacov. Díky výše uvedeným příjmům oddíl hospodaří s dostatečnou finanční rezervou.

II.liga Pacov 2016
družstvo mužů a žen po 3.kole I.ligy Pacov 2018

Rok 2020 a současnost

Oddíl každoročně pořádá tradiční závody. Přespolní běh O pohár století, Cenu ve vícebojích a náš největší mítink Cenu města Pacova a BANES mítink s memoriály. Posledním tradičním závodem jsou na konci roku Štěpánské hody, což jsou závody v hodu břemenem a gumovou holinkou. Mimo těchto tradičních závodů oddíl pořádá pro žáky pacovských škol Pacovský atletický pohár, každoročně oddíl pořádá též jeden ligový závod a několik závodů krajského přeboru všech věkových kategorií. Zatím největší akcí, kterou náš oddíl pořádal bylo v roce 2020 Mistrovství České republiky veteránů na dráze, kterého se zúčastnily dvě stovky závodníků a závodnic ve věku od 35 do 90ti let. Akce byla úspěšně hodnocena jak po organizační, tak i sportovní stránce.

Oddíl má v současnosti do dvou stovek aktivních členů. Závodní činnost zajišťují čtyři desítky kvalifikovaných rozhodčích a dvě desítky pomocníků.

Nadále při oddíle pracuje Sportovní středisko mládeže. Český atletický svaz od roku 2020 zřídil též u našeho oddílu Sportovní centrum mládeže, které zajišťuje spolufinancování trenéra pro věkovou kategorii 16 až 19 let.

Oddíl přikládá velký význam soutěžím družstev kde má zastoupení družstvy ve všech věkových kategoriích. Chloubou pacovské atletiky bylo vždy družstvo mužů, které v sedmdesátých létech startovalo pravidelně ve druhé nejvyšší soutěži. V posledním období na muže navazují ženy, které si úspěšně vedou v I.lize (druhé nejvyšší soutěži). V roce 2020 obsadila děvčata v osmičlenné skupině 5.místo, v roce 2021 dokonce druhé a vybojovala si start v baráži o extraligu. Zasloužila se tak o zatím největší úspěch našich družstev v historii oddílu.

Kvalita tréninkové přípravy se odráží do závodní činnosti. Závodníci oddílu startují na přeborech kraje všech věkových kategorií, vybraní pak na republikových šampionátech. Do oddílové sbírky medailemi přispěla diskařka Renáta Tenklová (stříbro v roce 2020) a v roce 2021 žáci, diskařka Lucie Kozojedová (zlato) a na 150 m Jakub Koucký (bronz).

Vynikajících úspěchů v roce 2021 dosáhla mezi ženami Dorota Skřivanová, kterou česká atletická veřejnost nazvala „kometou sezony“. Stává se dvojnásobnou Mistryní ČR ve vícebojích, jak v hale v pětiboji, tak na dráze v sedmiboji. K tomu přidává ještě bronzovou medaili v dálce z halového mistrovství.

Díky přístupu našeho města ke spolkové činnosti a mládeži, hlavnímu sponzoru společnosti BANES Soběslav a dalším sponzorům firmám NERKON s.r.o. Brno, J.Hradecký spol.s r.o., Bluetech s.r.o. a dále Českému atletickému svazu, dotačním programům kraje Vysočina a programu „Můj klub“ Národní sportovní agentury se výrazně zkvalitňuje nejenom vybavení oddílu a stadionu, ale je udržitelná ekonomika oddílu.

Praha Eden: Družstvo žen 2.kolo I.ligy
Praha Eden: medailisté – Jakub Koucký (bronz) a Lucie Kozojedová  (zlato) a trenérem Radkem Vitovským –  2021