Předpisy oddílu

Atletika Pacov

Kompletní znění předpisů

  • platné k 1.1.2022

Předpisy oddílu:
jednotlivé části

1. Oddílový příspěvek

  • platné k 1.1.2022

2. Sazebník odměn

  • platné k 1.1.2022

3. Náhrady cestovních výdajů při akcích oddílu

  • platné k 1.1.2022

4. Kritéria soutěže „ O nejlepšího atleta oddílu – GRAND PRIX “

  • platné k 1.1.2022

5. Čerpání prostředků

  • platné k 1.1.2022